Vraag offerte aan

Wat is natuurvriendelijk isoleren

Het natuurvriendelijk isoleren van uw woning is belangrijk. Een van de redenen om te gaan isoleren is het verduurzamen van uw woning. De uitstoot van CO2 wordt verminderd, net zoals het gebruik van aardgas. Dit zorgt ervoor dat uw wooncomfort wordt verhoogd en uw energierekening wordt verlaagd. Maar, wist u dat er vleermuizen of andere vogels in uw spouwmuur kunnen leven?  Een uitgebreide check is dan ook nodig om vast te stellen of er vleermuizen huizen in de betreffende spouw. Wanneer er vleermuizen worden aangetroffen zullen we de nodige maatregelen treffen om natuurvriendelijk te isoleren.

Wat is natuurvriendelijk isoleren?
Bij natuurvriendelijk isoleren krijgen de dieren de kans weg te vliegen vóórdat we gaan isoleren. Ook zorgen we voor nieuwe verblijfplaatsen voor de dieren. U hoeft hier zelf niets voor te doen!

1. Uw adviseur adviseert
Wanneer er sporen van vleermuizen worden aangetroffen  zal onze adviseur naast de isolatie oplossingen ook adviseren over de maatregelen van natuurvriendelijk isoleren. Onze adviseur brengt precies in kaart hoe dat werkt en welke kosten daarmee gemoeid gaan. Er volgt dan ook een schriftelijk en gespecialiseerde offerte.

2. Natuurvrij maken
We geven vogels en vleermuizen vóór de isolatie de kans om uit uw woning te vertrekken. Daarvoor maken we de openingen onder de dakrand dicht en plaatsen exclusion flaps voor openingen (bijvoorbeeld voor de open stootvoegen) in de spouwmuur. De dieren kunnen dan nog wel naar buiten, maar niet meer terug naar binnen. Dit gebeurt enkele dagen voor het isoleren. Bij het natuurvrij maken, houden we rekening met het broedseizoen van de dieren, met de kraamperiode en winterrust van vleermuizen en zorgen we ook voor toekomstige verblijfplaatsen.

3. Isoleren
Minimaal 4 dagen na het natuurvrij maken van de woning komen we langs om uw woning te isoleren. Dit gebeurt meestal in 1 dag.