Vraag offerte aan

SKGIKOB

We zijn SKG-IKOB gecertificeerd. Met dit branchekeurmerk laten we zien dat opdrachtgevers absolute kwaliteit van ons mogen verwachten. Dit betekent dat we volgens vastgestelde richtlijnen werken. Hierop worden we ook onverwachts en steekproefsgewijs gecontroleerd door de certificeringsinstantie.

SKG-IKOB is niet alleen de controlerende instantie, ze zijn ook een onafhankelijke partner. Partner in de zin van het samen optrekken om producten te optimaliseren en het werkproces te verbeteren. Onze medewerkers zijn zowel door SKG-IKOB als door de product leveranciers opgeleid en getoetst op hun kennis en kunde.