Vereniging Gebouwschil Nederland

De vereniging Gebouwschil Nederland is dé ondernemersorganisatie voor alle ondernemers in de (hellende) dak- en gevelbranche.

Zichtbaar verder met Gebouwschil Nederland

De vereniging Gebouwschil Nederland is dé ondernemersorganisatie voor alle ondernemers in de (hellende) dak- en gevelbranche. Wij creëren kansen waarmee je als lid (specialist van de gebouwschil) niet alleen zichtbaar wordt, maar ook zichtbaar verder komt.

De bouw verandert. Bedrijven en processen binnen de bouw moeten op de schop om antwoord te kunnen geven op de grote opgave die er ligt qua volume, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien was je vroeger óf metselaar óf voeger óf dakdekker, nu loopt dat meer in elkaar over en spreken we over specialisten van de gebouwschil.

Onmisbare rol branchevereniging

Het werk van de branchevereniging blijft onverminderd belangrijk. Gebouwschil Nederland regelt en organiseert een groot aantal zaken die in het belang zijn van de gehele branche. Belangrijke thema’s zijn: kwalitatief goed onderwijs, normering, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, kennisuitwisseling, innovatie, duurzaamheid, kwaliteit(sborging) van de lidbedrijven én kwaliteit(sborging) in het geleverde werk, vaktechniek en imago.

Alleen ben je sneller, samen kom je verder

Of je nu metselaar, dakdekker of voeger bent, we werken allemaal aan dezelfde schil. We hebben dan ook dezelfde uitdagingen én dezelfde kansen. Dus om de belangen van de branche op een toekomstbestendige manier te behartigen, moeten we samenwerken. Als één sterke organisatie met meer impact, die efficiënter en slagvaardiger kan opereren.

Zichtbaar verder komen in de dak- en gevelbranche

Jou als ondernemer in de dak- en gevelbranche verder helpen. Dat is ons doel. Jouw uitdagingen begrijpen en je ondersteunen met actuele branchebrede informatie. Gebouwschil Nederland geeft inhoud aan de buitenkant en creëert hiermee kansen waarmee je niet alleen zichtbaar wordt, maar ook zichtbaar verder komt. Grijp die kans!