Subsidie op na-isolatie is verhoogd!

Onlangs heeft de overheid besloten om de subsidie op energetische maatregelen te verhogen. Wanneer tenminste een van de twee maatregelen (spouw/dak/vloer/glas) na 1 juni 2020 zijn uitgevoerd heeft u recht op een hogere subsidie.

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) tegemoet te komen in deze onzekere tijden besloot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de subsidiebedragen tijdelijk te verhogen voor beide regelingen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

De verhoging is een tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten. De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

SEEH voor particuliere woningeigenaren:                                                                 

Particuliere woningeigenaren die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag.

SEEH voor VvE:

VvE’s die na 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, krijgen subsidie met het verhoogde tarief. Dit omdat de VvE's hun aanvraag indienen vóór de verbetering van hun gebouw.

Belangrijk is ook dat aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend om in aanmerking te komen voor deze subsidieverhoging. 

De subsidie op spouwmuurisolatie is verhoogd naar  € 8,00 per m2. De subsidie op vloer en bodem isolatie is verhoogd naar resp. € 11,00 en € 6,00 per m2.

Om onduidelijkheden te voorkomen benadrukken wij dat, de verhoging van de tarieven voor eigenaar én bewoner wordt toegekend als tenminste één van de energiebesparende maatregelen (spouw, gevel, dak, vloer/bodem, glas) is uitgevoerd en betaald na 1 juni 2020. Deze tariefsverhoging is tijdelijk en geldt tot en met 31 december 2020.